Styrelsen

Föreningen Sölvesborgs Filmstudio visar varje vår- och hösttermin åtta filmer torsdagar på Scala Bio i Sölvesborg. Sölvesborgs Filmstudio är en ideell förening och ansluten till organisationen Sveriges Förenade Filmstudios (SFF). Syftet är att visa och sprida kunskap om kvalitetsfilm samt främja intresset för film som konstart. Sölvesborgs Filmstudio startade 1957. Vi hade varit en av landets äldsta om det inte varit för att studion gjorde uppehåll under 70- talet. Studion kom igång igen 1988.

Styrelsen består för närvarande av:

Agneta Arvidsson (ordförande) 070 2452648
Ann-Sofie Persson-Testouri (sekreterare) 070 959 94 72
Christer Arvidsson (adj kassör) 070 2452607
Petra Lehrman 073 821 59 37
Monica Berger 070 3265343
Sören Petersson (revisor)