Styrelsen

Föreningen Sölvesborgs Filmstudio visar varje vår- och hösttermin åtta filmer torsdagar på Scala Bio i Sölvesborg. Sölvesborgs Filmstudio är en ideell förening och ansluten till organisationen Sveriges Förenade Filmstudios (SFF). Syftet är att visa och sprida kunskap om kvalitetsfilm samt främja intresset för film som konstart. Sölvesborgs Filmstudio startade 1957. Vi hade varit en av landets äldsta om det inte varit för att studion gjorde uppehåll under 70- talet. Studion kom igång igen 1988.

Styrelsen består för närvarande av:

Agneta Arvidsson (ordförande) 070 2452648
Margreth Friström (webbansvarig) 076 765 19 30
Christer Arvidsson (adj kassör) 070 2452607
Mats Holmén 0456-261 32
Monica Berger 070 3265343
Ann-Sofie Persson-Testouri 070 959 94 72
Petra Lehrman 073 821 59 37
Sören Petersson (revisor)

styrelsen2018

 

Petra Lehrman valdes till styrelseledamot vid årsmötet 2018. Välkommen.

Kristina Ekberg, styrelsemedlem sen många år har flyttat från orten. Vi tackar för gott samarbete och insatser gjorda för Filmstudion.

 

Minnesord Bertil Pehrsson
Bertil Pehrsson har gått ur tiden.

Bertil återvände efter sitt yrkesliv till sin barndoms- och uppväxtstad Sölvesborg. Den stad där han tidigt, redan 1957,  grundade en av landets första filmstudios.

Vid återvändandet blev han omgående invald i styrelsen för Sölvesborgs Filmstudio. Under många år därefter var han drivande i styrelsearbetet och bidrog till att Sölvesborgs Filmstudio ökade i popularitet.

Bertils filmkunnande är omvittnat och han delade gärna med sig av såväl sitt kunnande som sin entusiasm. Bertil var inspirerande och tillika ansvarstagande. Det var en glädje att samarbeta med honom. Även efter att han avsagt sig sitt styrelseuppdrag följde han med intresse utvecklingen i Sölvesborgs Filmstudio. Han är saknad.

Agneta Arvidsson
Styrelsen Sölvesborgs filmstudio.
(Även publicerat i Blt o Sydöstran 15 okt 2016)